Inapoi Printeaza pagina
SECTORUL POLITIEI DE FRONTIERA BORS
 
Sectorul Politiei de Frontiera Bors, cu sediul în loc. Bors

Telefon: 0259/434353

Are în subordine

- Punctul de Trecere a Frontierei Bors
- Punctul de Trecere a Frontierei Episcopia Bihor Feroviar


          Asezare geografica a S.P.F. Bors
          SPF Bors este situat în vestul judetului fiind delimitat astfel:
 • la nord, de râul Barcau;

 • la est pe o distanta de 30 km, în interior fata de linia de frontiera, de linia imaginara ce leaga localitatile Poclusa de Barcau, Spinus, Brusturi, Uileacu de Cris si Tileagd;

 • la sud, de râul Crisul Repede si S.P.F.Girisu de Cris;

 • la vest R. Ungaria. •           Relieful si flora în zona de competenta a sectorului
            Zona de competenta a sectorului se afla situata în câmpia de vest între malul stâng al râului Barcau si malul drept al râului Crisul Repede. Relieful este variat, fiind dispus în trepte ce coboara de la est la vest, dinspre culmile Muntilor Apuseni spre Câmpia de vest. În est pe teritoriul sectorului, se gasesc dealurile piemontane care fac trecerea spre treapta cea mai joasa, spre Câmpia de vest ( Câmpia Crisului Repede, în sud si Câmpia Barcaului, în nord).
            În zona de competenta predomina terenurile agricole, viile si livezile, acest lucru favorizând supravegherea frontierei de stat cu tehnica din dotarea Politiei de Frontiera.

            Clima în zona de competenta a sectorului
            Zona de competenta a sectorului se încadreaza în tinutul cu clima de câmpie, clima având un caracter continental-moderata, aflata sub influenta maselor de aer vestice, mai umede si mai racoroase. Temperatura medie anuala variaza între 6 grade si 10,5 grade, iar cantitatile precipitatiilor cazute cresc de la vest spre est, fiind cuprinse între 500 si 1200 mm.

            Organizarea S.P.F. Bors
            S.P.F. Bors este în subordinea IJPF Bihor, fiind un sector de tip I - are în componenta 2 puncte de trecere a frontierei de stat.
            În cadrul S.P.F.-ului exista 2 puncte de trecere a frontierei dintre care:
 • un punct de control trecere frontiera rutiere (PTF Bors) prin care se face legatura cu Republica Ungara (prin punctul de frontiera Artand aflat pe teritoriul statului vecin);

 • un punct de trecere frontiera feroviar (statia CFR Episcopia Bihor) prin care se face legatura cu Republica Ungara (prin punctul de frontiera Biharkeresztes aflat pe teritoriul statului vecin);

 •           S.P.F. -ul are în subordine urmatoarele compartimente:
 • Compartiment CIT

 • Compartiment Sprijin - Misiuni;

 • Compartiment Administrativ.

 • 2 (doua) Puncte de Frontiera

 • Ture de serviciu;

 • Compartimentul Dispecerat.

 • Compartimentul Sprijin - Misiuni si Conductori câini de serviciu;

 • Punctul de Trecere a Frontierei
  Bors RUTIER
   
  P.T.F. Bors Rutier

  Telefon / Fax: 0259/434353

            Baza legala si scurt istoric.
            În sedinta Consiliul de ministri din 06 iunie 1920 s-a luat hotarârea de înfiintare a mai multor Birouri Vamale si a Punctelor Politiei de Frontiera dintre România si Ungaria si Cehoslovacia, printre care si Punctul Episcopia Bihor cu sucursala la BORS.
            La politia Punctului Bors, la data de 01.10.1920, se numeste în functia de comisar clasa I, sublocotenent de rezerva SIMOC AUGUSTIN, fiind primul sef de punct al P.C.T.F.Bors.
            Referitor la istoricul punctului de frontiera Bors trebuie facut referire la punctul de frontiera Episcopia Bihor deoarece la vremea respectiva acestui punct îi revenea sarcina de coordonator al activitatilor specifice la frontiera de vest a tarii.
            Primul act normativ care a reglementat activitatea de control în P.C.T.F. a fost, Regulamentul asupra serviciului de politie la punctele de frontiera în porturi si gari” aparut în Monitorul Oficial din 01.04.1904.
            În perioada 1940 – 1945 cercurile conducatoare ale Ungariei hortyste, au desfiintat punctele de trecere a frontierei, iar la data de 05.07.1945 cu adresa nr. 12170, Comisariatul Politiei de Frontiera Episcopia Bihor, prin Chestura Politiei municipiului Oradea, i se transmite în copie, dispozitiile ordinului nr.479 din 11.06.1945 al Directiei generale a Politiei, unde se arata: ,, prin decizia ministeriala nr. 931867 din 27.04.1945, publicat în monitorul oficial nr.98 din 28.04.1945 s-a dispus înfiintarea pe data de 28 aprilie a.c. a Vamilor Cluj, Oradea, cu sucursalele Episcopia Bihorului”.
            Functioneaza în cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors, în regim de trafic international cu specific rutier, asigurând respectarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor de frontiera încheiate cu Republica Ungara si a celor internationale la care România este parte, cu privire la tranzitul persoanelor si marfurilor peste frontiera cu Republica Ungara.
            Corespondent pe teritoriul R. Ungara este Punctul Artand.
 • pe sensul de iesire din tara exista 5 tonete cu 8 filtre pentru controlul documentelor la autoturisme si autocare si o toneta cu doua filtre pentru controlul documentelor la automarfare;

 • pe sensul de intrare în tara exista 5 tonete cu 8 filtre pentru controlul documentelor la autoturisme si autocare si o toneta cu doua filtre pentru controlul documentelor la automarfare;

 •           Functioneaza ghiseu unic.
            Controlul se efectueaza in comun, de politie de frontiera si organele vamale

  Punctul de Trecere a Frontierei Episcopia Bihor
  FEROVIAR
   
  P.T.F. Episcopia Bihor Feroviar

  Telefon / Fax: 0259/411774

            Baza legala si scurt istoric.
            Functioneaza în cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors, în regim de trafic international cu specific feroviar, asigurând respectarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor de frontiera încheiate cu Republica Ungara si a celor internationale la care România este parte, cu privire la tranzitul persoanelor si marfurilor peste frontiera cu Republica Ungara.
            Corespondent pe teritoriul R. Ungara este Punctul Biharkeresztes feroviar.
            Controlul se efectueaza in comun, de politie de frontiera si organele vamale.